Klachtenregelement

Als Instituut stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn.

Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken door contact met ons op te nemen via het contactformulier.
Wij nemen dan binnen 7 dagen na ontvangst van uw klacht contact met u op.

Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Wij streven er naar om binnen 4 weken inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan ook altijd binnen 4 weken bericht. En informeren wij u binnen deze termijn over de verdere procedure. 

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur.
U geeft ons met uw klacht de kans om eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen bij de VBAG: de Beroepsvereniging en het Platform voor Integratieve Zorg. Zij maken dan vervolgens een bindende uitspraak. Eventuele consequenties voor het Instituut worden door Heidi Schouten binnen 14 dagen opgevolgd. 

Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op de kwaliteit van onze dienstverlening, klachten maximaal 24 maanden vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.