Gezonde Relaties

Jaarprogramma

 

Kies voor toegewijde aandacht voor jou zelf en voor alles waar jij naar verlangt.

Want de patronen zitten diep. Je weet dat jij iets kan veranderen. Alleen je weet niet hoe.

In dit geval is het goed om hulp te vragen waarbij er ruimte is voor jou   en aandacht is alles waar jij zelf nog in vastloopt.  Daarom bied ik mijn clienten de kans om te gaan voor het IVC Jaarprogramma.
Hét programma die maakt dat jij de verbinding met jezelf weer kunt gaan herstellen, vrij van angst en vanuit rust met liefde voor jezelf en anderen. Om zo liefdevolle en gelijkwaardige relaties aan te gaan en deze te behouden.

Het Jaarprogramma bestaat uit:

12 individuele sessies gedurende 12 maanden

waarin je individeel werkt aan jouw persoonlijke thema’s

De sessies

stellen jou in staat om op alle lagen in jouw persoonlijkheid ongezonde patronen in jezelf op te sporen, te herkennen en te helen. De kans is groot dat de wonden die je onbewust hebt opgedaan in de eerste jaren van jouw kindertijd, nog altijd de mate van geluk en tevredenheid in jouw volwassen relaties bepalen.

Twaalf reflectieverslagen

Je ontvangt reflectieverslagen na elke sessie. Binnen 48 uur voorzie ik jouw verslag van feedback, waardoor je direct met nog meer verdieping en kennis verder kunt werken aan het doorbreken van jouw patronen.

Diverse tussentijdse online contactmomenten

Omdat herstellen van Codependentie van jou toewijding en doorzetting vergt, is blijvende aandacht op het proces dan ook zeer belangrijk. We reflecteren en oefenen dan ook regelmatig met voorbeelden direct uit jouw praktijk.

Whatsapp spraakberichten (optioneel)

Dit traject heeft als grote voordeel dat jij intensief en versneld werkt aan jouw problematiek. Hierdoor worden direct jouw thema’s goed onderzocht en effectief aangepakt.

Dus verlang jij naar een leven met meer verbinding? En dat vanuit rust en met meer  levensvreugde?

Dan is dit Jaarprogramma voor Jou

Krachtig, zorgzaam en liefdevol mens

Omdat ook jij die gelijkwaardige, vervullende, liefdevolle relatie(s) verdient.

Maar in plaats van vast te lopen in patronen van angst, overprikkeling en mede afhankelijkheid  ga jij tijdens het Jaarprogramma al datgene loslaten wat jou weghoudt van de rust, ruimte en liefde voor jezelf.
Je leert je daardoor weer
 verbinden vanúit liefde. In plaats van dat jij je in je zoektocht naar de liefde laat leiden door wat je vroeger zo hebt gemist.

Een gezonde relatie aantrekken en behouden vraagt moed. Om in verbinding oude onbewuste pijn stukken en ongezonde patronen in jezelf  aan te gaan kijken. Om deze vervolgens op een diepere laag te kunnen helen.

Dit jaar ga je daarom aan slag met de heling van ongezonde relatiepatronen op alle
4 de lagen van je persoonlijkheid. 

Je gaat onderzoeken:

=

Hoe jij je in relaties verbindt en wat je hechtingstijl is 

=

Op welke manier je emotionele afhankelijkheid in relaties kunt transformeren naar autonomie

=

Je gaat kijken naar ongeheelde zaken en belemmerende patronen waar je telkens tegenaan loopt

=

En hoe je die transformeert naar bewuste liefde, voor jezelf én je voor je (toekomstige) partner

Want misschien herken je dit:

 • Je trekt vaak emotioneel onbereikbare partners aan
 • Je voelt je vaak eenzaam en onbegrepen, ook al zit je nu in een relatie
 • Je kent (periodes van) angst en die keren ook telkens terug
 • Je hebt (een verleden van) moeizame relaties en vriendschappen.
 • Jij of je partner(s) trekken zich vaak terug of klampen zich juist vast (en dit wisselt).
 • Je vindt het soms lastig om op jezelf en je eigen oordeel te vertrouwen.
 • Er is sprake van zgn. Red Flags* binnen je relatie.
 • Je zorgt vaak voor anderen zonder echt goed af te stemmen op wat jij werkelijk denkt en voelt.
 • Conflicten vermijd je liever omdat de kans bestaat dat mensen je dan afwijzen of verlaten.
 • Je voelt feilloos stemmingen aan van anderen en je ‘weet’ vaak al wat goed is voor de ander.
 • In relaties vindt je het lastig om jouw eigen ruimte in te nemen. ‘Je verliest jezelf’.

Maar nu ga jij je weer verbinden vanuit je eigen rechtmatige plek:

Want in plaats van de zoektocht naar de liefde voort te zetten buiten jezelf, ga jij tijdens het Jaarprogramma eerst de liefde toelaten binnen ín jezelf.

Waarschijnlijk herhaal jij jouw onbewuste relatie patronen al heel erg lang omdat die wat zeggen over hoe jij gehecht bent in jouw kindertijd.

De relaties van nu weerspiegelen de wonden van jouw innerlijke kind. Door deze wonden te helen en jouw destructieve overtuigingen aan te pakken, kom je los uit de greep van jouw verleden. En sta jij weer aan het roer van jouw leven.

In plaats van dat jij de wonden uit je jeugd herhaalt in volwassen relaties, verbind jij je weer met jezelf in gelijkwaardige relaties met anderen. 

‘Jouw relaties van nu weerspiegelen de wonden van jouw innerlijke kind’

Dus waarom dit Jaarprogramma?

=

Omdat jij jouw ongezonde relatiepatronen gaat doorzien en doorbreken

=

Omdat jij in staat gesteld wordt om oude wonden te helen die nu nog een gezonde relatie met jezelf en anderen in de weg staan

=

Alles wat jou weghoudt van wie je werkelijk bent, mag je nu eindelijk gaan herkennen, doorvoelen en loslaten. Om te zijn wie je werkelijk bent 

=

Omdat jij de tijd en aandacht echt  helemaal waard bent! Jij verdient het om gelukkig te zijn zonder daarvoor hard te hoeven werken

Wie ben ik? 

Heidi Schouten
Psychodynamisch Therapeut & Eigenaar van het Instituut voor Codependentie.

Het instituut is een Persoonlijke Therapie Praktijk én een Opleidingscentrum voor Coaches en Therapeuten onder één dak.

Tijdens het Jaarprogramma ga jij:

 • jouw hechtingstijl ontdekken om te ervaren hoe jij je in relaties verbindt met anderen
 • emotionele afhankelijkheid in relaties transformeren naar autonomie
 • Jouw rechtmatige plek weer innemen in jouw familiesysteem waardoor onbewuste wonden kunnen worden gezien en geheeld
 • ontdekken hoe jij béschikbare partners kunt gaan aantrekken
 • Codependentie patronen bij jezelf te herkennen waardoor je een keuze krijgt om anders te denken, voelen en te handelen

En leer jij:

 • Schuld- en schaamtegevoelens loslaten
 • Angst transformeren naar liefde
 • een veilige basis leggen voor fijne nieuwe ervaringen in al jouw relaties
 • het contact herstellen met jouw innerlijke kind. Hierdoor komen jouw behoeftes en gevoelens weer op de eerste plaats
 • een groep fantastische vrouwen kennen
 • Mede- afhankelijkheid loslaten
 • De liefde toe te laten in jezelf en in je relaties
‘Als je aarzelt, groeit je angst. Als je waagt groeit je moed.
– Ghandi –

Dus waarom dit Jaarprogramma?

Het is een helende reis vol toegewijde aandacht en met deskundige begeleiding

Het programma is zo ingericht dat je het goed kunt combineren met bestaande verplichtingen en hobby's

Jij werkt in maximaal 12 maanden individueel aan jouw thema's

Jij ontvangt reflectieverslagen van de sessies die zowel verdiepend, inzichtgevend als helend werken

Er is sprake van onbeperkt mailcontact over alles waar je tegenaanloopt

Je krijgt op werkdagen altijd binnen 48 uur reactie

Je ontvangt huiswerkopdrachten

Een offerte voor jouw werkgever is mogelijk

Want wist je dat jouw werkgever mee kan denken?

Je kunt je werkgever vragen of zij dit programma voor je willen betalen, omdat zij er ook bij gebaat zijn dat jij je goed voelt en je persoonlijk blijft ontwikkelen.

Ben je zelfstandige?

Dan kun je de kosten opgeven als opleidingskosten bij de Belastingdienst.

Belastingvoordeel werkgevers

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers. Er zijn interessante mogelijkheden voor werkgevers om een student in dienst te nemen of werknemers te stimuleren zich verder te ontwikkelen via een studie. Naast belastingvoordeel zijn er subsidieregelingen, waarop ook de werknemer een beroep kan doen.

Financiële tegemoetkoming

Als werkgever kun je de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Meer informatie over opleidings- en Ontwikkelingsfondsen vind je op de website van Opleiding en Beroep.

Belastingvoordeel voor werkgevers

Werkgevers kunnen voor hun werknemers in opleiding gebruikmaken van desubsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor:

 • Kosten van begeleiding van een leerling of student;
 • De loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Meer informatie vind je op Belastingdienst.nl

Kostenoverzicht

Voor een compleet jaarprogramma betaal je eenmalig € 2.475,00 exclusief BTW.

Het is een tranformerende ervaring waar je de rest van je leven profijt van zult hebben!

En tip jij nou net die ene kennis of vriendin en meldt ook zij zich aan?
Dan ontvang jij 10 % korting. En ben je toevallig ook zelfstandig ondernemer? Dan kan je de BTW onder voorwaarden verrekenen.

 

€ 2.475,=

Heb je vragen of wil jij je  aanmelden? 

Bericht